Alphamarathi.com

Super Fast Marathi News
असे कर्म करणारा मनुष्य बनतो न’पुंसक.. हे कर्म केल्याने खूप त्रास सहन करावा लागतो.. पहा गरुड पुराण !

नमस्कार मित्रांनो..

मित्रांनो, गरुड म्हणाला- हे केशवा.. मला अशी चिन्हे आणि ज्या प्रजातींमध्ये आत्मा जातात त्या पापांबद्दल सांगा. यावर श्री भगवान म्हणाले- ज्या पापांमुळे नरकातून आलेले पापी येतात आणि त्यांना चिन्हांकित करणारे पाप माझ्याकडून ऐका. ब्रह्मह’त्य हा क्षयरो’गी असतो, गोह’त्या करणारा हा मूर्ख आणि कुबड्या असतो. मुलीला मा’रणारा कुष्ठरो’गी असतो,

आणि या तिन्ही पाप्यांना चांडाळ यो-नी मिळते. स्त्रीला मा’रून ग’र्भ पात घडवून आणणारी व्यक्ती पुलिंदा बनून रु’ग्ण बनते. जो व्यभिचार करतो तो नपुं’सक असतो आणि जो धन्याच्या पत्नीशी व्यभिचार करतो तो त्वचारो’गी असतो. मांसाहार करणार्‍याचे शरीर लाल असते, दा’रू पिणार्‍याचे दात काळे असतात, लोभापोटी अभक्ष्य खाणार्‍या ब्राह्मणाला महोदर रोग होतो.

जो मिठाई इतरांना न देता खातो त्याच्या घशात गलगंड होतो आणि जो श्राद्धाच्या वेळी अशुद्ध अन्न देतो त्याला पांढरी कुष्टी होते. गुरूंचा अभिमानाने अपमान करणारी व्यक्ती अपस्माराची रु’ग्ण असते. वेदांवर टीका करणारा निश्चितच पंडुरो’गी आहे. खोटी साक्ष देणारा मुका, भेदभाव करणारा, विवाहात अडथळा आणणारा हा ओठहीन आणि पुस्तके चोरणारा जन्मतः आंधळा.

जो गाय व ब्रा’ह्मण यांना पायाने मा’रतो तो लंगडा, खोटे बोलतो तो फटकून बोलतो आणि खोटे ऐकणारा बहिरा असतो. वि’ष देणारा मूर्ख आणि वेडा आहे आणि आग लावणारा खलवत (टक्कल) आहे. पाल (मांस) विकणारा दुर्दैवी आहे आणि जो इतरांचे मांस खातो तो आ’जारी आहे. जो रत्ने लुटतो तो हीन जा-तीत ज’न्माला येतो,

जो सोने चोरतो तो खोडकर आणि इतर धातू चोरणारा गरीब असतो. अन्न चोरणारा उंदीर आणि जो भात चोरतो तो शलभ (टोळ). मित्रांनो स्त्री आणि पुरुष शा-रीरिक सं’बंध ठेवण्यासाठी कोण-कोणते कर्म करतात आणि असे कर्म केल्याने त्यांना पुढच्या जन्मात काय प्राप्त होते पहा. मित्रांनो आज आपण हे पाहणार आहोत की स्त्री आणि पुरुषाने असे कोणते कर्म केल्याने त्यांना पुढच्या जन्मात न’पुंसक व्हावे लागते.

एखादी स्त्री आपल्या पतीला सोडून दुसऱ्या पुरुषाशी सं’बंध ठेवते तिला पापीचा भागीदार मानले जाते. अशा स्त्रियांच्या आ’त्म्याला खूप त्रा स सहन करावा लागतो. तसेच जो पुरुष परस्त्रीशी सं’बंध ठेवतो तो देखील गरुड पुराण के अनुसार पापी आहे. तसेच मित्रांनो स्त्री असो व पुरुष दुसऱ्या स्त्रीच्या चारित्र्यबद्दल बोलतात तसेच त्या स्त्रीबद्दल अपशब्द बोलतात असे लोक संसाराचे खूप मोठे पापी असतात,

ज्यांना पुढच्या ज’न्मात न’पुंसक बनावे लागते. जो पाणी चोरतो तो चातक आणि जो विषाचा व्यवहार करतो तो वृश्चिक (विंचू). हा मोर भाजी चोरतो, तो चुंद्री आहे, जो सुगंधी वस्तू चोरतो, तो नाचतो, मध चोरतो, गिधाड मांस चोरतो आणि मुंगी मीठ चोरते. जंगलात एक माकड आहे जे तांबूल, फळे, फुले इत्यादी चोरतात. शूज, गवत आणि कापूस चोरणारी मेंढी यो-नी मध्ये तयार होते.

जो उग्र कृत्ये (क्रूर कृत्ये) करून उदरनिर्वाह करतो, वाटेत प्रवाशांना लुटतो आणि ज्याला शिकारीचे व्य’सन आहे, तो कसायाच्या घरातील बकरी होय. वि’ष पिऊन म’रणारा हा डोंगरावरचा काळा साप आहे. ज्याचा स्वभाव अमर्याद आहे, तो निर्जन जंगलातला हत्ती आहे. द्विज (ब्रा’ह्मण, क्षत्रिय, वैश्य) जे स्वतःचा त्याग करत नाहीत आणि सर्व काही खातात आणि जे न तपासता अन्न खातात ते निर्जन जंगलात वाघ आहेत.

जो ब्रा’ह्मण गायत्रीचे स्मरण करत नाही आणि जो संध्योपासना करत नाही, ज्याचे अंतरंग भ्रष्ट आहे आणि बाहेरून ऋषीसारखे दिसते, तो ब्रा-ह्मण बगुला आहे. ज्यांनी यज्ञ करू नये त्यांच्यासाठी यज्ञ करणारा ब्रा’ह्मण म्हणजे गावठी वराह क्षमतेपेक्षा जास्त यज्ञ करणारा गर्दभ आणि आमंत्रण न देता जेवणारा कावळा. जो योग्य शिष्याला ज्ञान देत नाही तो ब्रा’ह्मण बैल होय.

जो शिष्य गुरूची सेवा करत नाही तो बैल आणि गाढव असतो. जो गुरूंचा अपमान करण्याच्या उद्देशाने शब्द उच्चारतो आणि वादविवादात ब्रा’ह्मणाचा पराभव करतो तो निर्जल वाळवंटातील ब्रा’ह्मण राक्षस आहे. जो वचन देऊन द्विजला दान देत नाही तो सियार होय. सत्पुरुषांचा अनादर करणारी व्यक्ती ज्वलंत कोल्हाळ आहे. जो मित्राचा विश्वासघात करतो तो डोंगरी गिधाड असतो आणि,

जो खरेदीत फसवणूक करतो तो घुबड असतो. जो वर्णाश्रमाचा धिक्कार करतो तो जंगलातील कपोत असतो. जो आशा नष्ट करतो आणि प्रेमाचा नाश करतो, जो द्वेषाने स्त्रीचा त्याग करतो, तो चक्रवाक (चकोर) आहे. जो आई-वडिलांचा, गुरूचा द्वेष करतो आणि बहीण-भावाशी वैर करतो तो हजारो जन्म ग’र्भात किंवा यो-नीत नष्ट होत राहतो.

सासूला शिव्या देणारी स्त्री आणि सतत भांडणारी स्त्री म्हणजे पाण्याची जळू आणि नवऱ्यावर टीका करणारी स्त्री म्हणजे उवा. जी स्त्री आपल्या पतीचा त्याग करते आणि पुरुषाचे सेवन करते ती वाल्गुनी (वटवाघुळ), सरडा किंवा दोन तोंडी साप आहे. जो नात्यातील मादीशी सं’बंध जोडून आपल्या वंशाचा नाश करतो तो अस्वलाच्या यो’नीमध्ये हायना (हायना) आणि शलाका (सहा) बनून जन्म घेतो.

तापसीशी व्यभिचार करणारा कामी माणूस वाळवंटी प्रदेशातील पिशाच आणि जंगलातील ड्रॅगन आहे, जो अवास्तव यौ-वनाशी सं’बंधित आहे. गुरूच्या पत्नीसोबत फिरण्याची इच्छा असलेली व्यक्ती म्हणजे क्रिकलस (गिरगिट). राजेशाही पत्नीसोबत प्रवास करणारा उंट आणि मित्राच्या पत्नीसोबत प्रवास करणारे गाढव. गु’द द्वारात हालचाल करणारा डुकर आहे आणि शूद्रगामी हा बैल आहे.

मित्रांनो तुम्हाला हि माहिती आवडली असेल तर लाईक, कमेंट जरूर करा तसेच तुमच्या मित्र-मैत्रिणींना देखील शेअर करा. जेणेकरून त्यांना देखील हि महत्वपूर्ण माहिती मिळेल. त्याचप्रमाणे असेच नव-नवीन लेख दररोज वाचण्यासाठी अत्ताच आमचे फेसबुक पेज लाईक करा.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.