Alphamarathi.com

Super Fast Marathi News
तो फक्त मला रात्रीच भेटायला यायचा आणि माझ्यासोबत रोज.. पण तो असं का करत होता हे मला समजलं होत कारण.. जाणून घ्या एक अचंबित करणारी कहाणी

नमस्कार मित्रांनो..

मित्रांनो, आज आपण एका मुलीची असहनीय अशी व्यथा पाहणार आहोत, तर हसीना ही शहरात नवीनच होती आणि खरं तर ती शहरामध्ये कामानिमित्त आली होती. ती छोट्या पडद्यावर एका सिरीयलमध्ये रोल करणारी नायिका होती. सर्व काही तिच्या आयुष्यात व्यवस्थित चालू होत. पण एके दिवशी तिला एक अनोळखी व्यक्ती भेटायला आला आणि तो व्यक्ती हसीनाला म्हणाला,

मी राहुल आणि मला तुमच्या सोबत एक रात्र घालवायची आहे. तुम्ही या ठिकाणी नवीन आहात आणि तुम्हाला इथे कोणीही ओळखत नाही आणि मीही या ठिकाणी नवीन आहे आणि मला सुद्धा या ठिकाणी कोण ओळखत नाही. मी पण अनोळखी आहे तुमच्यासाठी, पण मला तुमच्या सोबत एक पूर्ण रात्र घालवायची आहे. ज्या वेळी मी सांगेन, बोलवेन त्यावेळी तुम्ही मला वेळ द्याल का ?

तुम्हाला जितके पैसे भेटतात, त्याच्या दुप्पट दाम मी देईन, फक्त हि गोष्ट मान्य करा आणि मला होकार द्या. हे सगळं त्याच्या तोंडून विचित्र बोलणं ऐकून हसीना आश्चर्यचकित झाली. आणि ती त्या माणसाला म्हणाली, तुम्हाला वेड लागले आहे का ? मी नाटकात काम करते. प्रोफेशनल काम करते. असली चुकीची कामे मी मुळीच करत नाही. तुमचा काहीतरी गैरसमज होतोय.

यावर तो माणूस म्हणाला, मॅडम माफ करा. तुमचा काहीतरी गैरसमज होतोय. तुम्ही मलाच चुकीचं समजत आहे. फक्त एक रात्र माझ्या सोबत घालवून बघा, तुमच्या मनात असलेल्या सगळ्या शंका दूर होतील आणि कोणतेही चुकीचं कृत्य माझ्याकडून होणार नाही याची खात्री मी देतो. त्या माणसाचे बोलणे ऐकून, ती म्हणाली, ठिक आहे हे मला मान्य आहे, पण माझी एक अट आहे.

माझ्या पी.ए कडून तुम्हाला अपाॅइंटमेंट घ्यावी लागेल. आणि ते तुम्हाला तारीख देतील. त्यावर तो म्हणतो, मॅडम, तुम्हाला समजत नाहीय, मला फक्त तुमच्या सोबत एक रात्र हवीय. तो खूप विनवण्या करतो आणि मग शेवटी हसीना तयार होते आणि त्यानंतर मग भेटण्याचा दिवस ठरतो, पण या सर्व प्रकरणांमुळे हसीनाला याबद्दल खूपच टेंशन आलेलं असतं.

हा माणूस रात्रीसाठी कामला तयार करतोय ? याबद्दल तिला काहीच कल्पना नसते. या माणसाची मनस्थिती तर वाईट नसेल ना ? हा माझ्यासोबत काही विचित्र तर वागणार नाही ना ? असे अनेक प्रश्न तिच्या मनात येत असतात. रात्रीचे अकरा वाजतात, आणि तेवढ्यात दरवाजा वरची बेल वाजते. आणि तिच्या मनात धस्स होतं. हृदयाचे ठोके वाढत असतात. तरीसुद्धा ती मग धाडसाने ती दरवाजा उघडते.

आणि समोर बघते तर, तर तो माणूस राहुल असतो. थोडीशी घाबरलेली पण ती चेहऱ्यावर थोडे हसू आणून त्या माणसाला आत बोलवते, आणि तो माणूस आत आल्यावर त्याला सोफ्यावर बसायला सांगते. पण यावर तो म्हणतो, तुमची बेडरुम कुठे आहे ? आपण दोघे तिथे जाऊ. त्याच्या तोंडून हे बोलणे ऐकून तर हसीनाच्या काळजाचा ठोका चुकतो. आणि घाबरून थरथरत्या हाताने इथे आहे असा इशारा करून त्याला बेडरूमकडे नेते.

सकाळी जेव्हा हसीना जाग येते तेव्हा, तिच्या उशीजवळ नोटा ठेवलेल्या असतात. ते बघून तिला खूप आश्चर्य वाटतं. काय माणूस आहे हा ? असे बोलून ती पुन्हा तिच्या कामाला सुरुवात करते. तीन -चार दिवस गेल्यानंतर पुन्हा राहुल हसीनाला भेटून रात्री भेटायचं फिक्स करतो. आणि गेल्या वेळेप्रमाणे राहुल हसीनाशी जास्त काही न बोलता तो लगेच बेडरूममध्ये जातो. सकाळी जाग आल्यावर हसीनाला पुन्हा मागच्या वेळी झालेला तोच प्रकार पुन्हा दिसतो. उशीजवळ मागच्या वेळेप्रमाणे नोटा ठेवलेले असतात.

दोनवेळा असं घडल्यामुळे ती अस्वस्थ होते. आणि विचार करू लागते, की हा माणूस असा का वा गतोय ? तिच्या मनात अनेक विचार येऊ लागतात, पण या बद्दलचे आपल्याला पैसे मिळतात ना, बाकीचं आपल्याला काय करायचंय, असा विचार करून ती या प्रकरणाकडे दुर्लक्ष करते. राहुल पुन्हा रात्री येतो, यावेळी मात्र हसीनाल भीती वाटत नसते, पुन्हा सकाळी उशाशी नोटां बघून ती पुन्हा खूश होते. राहुल कधी येईल याची वाट पाहू लागते. पण १० दिवस झाले तरी राहुल चा फोन येत नाही.

किंवा भेट सुद्धा होत नाही. मग शेवटी न राहवुन ती राहुल ला फोन करते आणि विचारते, खूप दिवस झालेत आला नाहीत ? दुसरं कोणी भेटलं का तुम्हाला कि आता माझा कंटाळा आला आहे ? यावर तो म्हणतो कि, मॅडम, तुम्ही गैरस’मज करून घेत आहात. मी आऊट ऑफ स्टेशन आहे. चार दिवसांनी मी परत येईन, त्यावेळी आपण भेटू आणि मग चार दिवसानंतर राहुल पुन्हा येतो. आणि त्याच्या हातातली बॅग पाहून हसीनला वाटतं कि, काहीतरी गिफ्ट आणला असेल, पण तिचा भ्रमनिराश होतो.

त्यात राहुलची काही कागदपत्रे असतात. दुसर्‍या दिवशी पुन्हा तोच प्रकार घडतो. तिला आता खात्री पटते की, हा माणूस वेडा आहे, त्याला काय ते एकदा स्पष्ट विचारून विषय संपवला पाहिजे. ती फोन करून त्याला तसे स्पष्ट सांगते व रात्री भेटायचं ठरवते. मग रात्री तो आल्यावर काही न बोलता एक फोटो हसीनाच्या हातात देतो. आणि तो फोटो पाहून हसीना आश्चर्यचकित होते आणि राहुल ने दिलेल्या फोटोकडे एकटक पाहत राहते. त्या फोटोमध्ये तिच्यासारखा दिसणारा चेहरा असतो.

हा फोटो बघून ती म्हणते की, मी तर अशा रंगाची साडी कधीही घातली नव्हती. हा सगळा काय प्रकार चालू आहे ? यावर तो म्हणतो कि, हि बायको आहे माझी. तुम्ही नाही. तुम्ही फक्त चेहरा घेतलाय तिचा. हे ऐकून हसीना अचंबित होते आणि तो सगळी खरी हकीकत सांगायला सुरुवात करतो, ही माझी बायको अमृता. सहा वर्ष झाले आमच्या लग्नाला, मी खुप प्रेम करत होतो तिच्यावर आणि तीही माझ्यावर खूप प्रेम करत होती. पण तिला मूल होऊ शकत नाही हे सत्य मी तिच्यापासून लपवून ठेवलं होतं.

मला तिला माझ्यापासून कधीच दूर करायचं नव्हतं. पण नियतीला ते कधीच मान्य नव्हतं. त्यानं माझ्यापासून अमृताला दूर केलं. सात महिन्यांपूर्वी प्रवास करताना तिचा अपघातात झाला आणि त्या अ’पघा’तामध्ये तिचा मृत्यू झाला आणि ती हे जग सोडून निघून गेली. पण अजूनही मी तिच्यावर खूप प्रेम करतो. तिच्या चेहऱ्यात आणि तुमच्या चेहऱ्यात खूप साम्य आहे.

लग्न झाल्यापासून मी रोज सकाळी उठल्यानंतर नेहमी तिचाच चेहरा बघून माझ्या दिवसाची सुरुवात करायचो. अमृताच रूप मला तुमच्यात पाहायचं होतं. म्हणून मी तुमची फक्त रात्रीची अपाॅइंटमेंट घ्यायचो. मी फक्त अमृताच आहे म्हणून आजवर तुम्हाला स्पर्श सुद्धा केला नाही आणि ती हे जग सोडून गेल्यापासून मला झोप सुद्धा लागत नाही.

कारण सकाळी उठून तिचा चेहरा मला पाहता येणार नाही याची मला खंत वाटत होती. म्हणून मी तुमच्याकडे नेहमी येत येतो. कारण मला सकाळी तिचा चेहरा पाहता यावा म्हणून. या सगळ्या प्रकारामुळे तुम्ही मला वेडं ठरवाल. पण हे माझं खरं प्रेम आहे. माफ करा मॅडम माझ्यामुळे तुम्हाला खूप त्रास झाला असेल. खरंच पुरुषांचा प्रेम करण्याचा अंदाज खूप वेगळा असतो. त्यांचे मनापासून प्रेम असते.

मित्रांनो तुम्हाला हि माहिती आवडली असेल तर लाईक, कमेंट जरूर करा तसेच तुमच्या मित्र-मैत्रिणींना देखील शेअर करा. जेणेकरून त्यांना देखील हि महत्वपूर्ण माहिती मिळेल. त्याचप्रमाणे असेच नव-नवीन लेख दररोज वाचण्यासाठी अत्ताच आमचे फेसबुक पेज लाईक करा.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.